Умови приймання дітей до загальноосвітніх навчальних закладів

Приймання дітей до першого класу загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється на безконкурсній основі.

Загальноосвітні навчальні заклади приймають дітей на навчан­нявідповідно до визначеної території обслуговування.За наяв­ності вільних місць дитина може навчатися і в інших навчальних за­кладах.

Для зарахування дитини до першого класу батькам чи особам,які їх замінюють, потрібно подати до загальноосвітнього навчально­го закладу такі документи:

-заяву на ім’я директора;

-копію свідоцтва про народження дитини;

-медичну картку встановленого зразка.

Фізична готовністьдитини до школи визначається медичнимипрацівниками і записується у медичній картці.

Особистісна готовністьхарактеризує:

-уміння дитини орієнтуватися у навколишньому світі;

-ставлення дитини до школи;

-самостійність дитини, її активність й ініціативність, сформованість потреби у спілкуванні, вміння встановлюватиконтакти з однолітками і дорослими.

Проінтелектуальну готовністьдитини до школи свідчитьвідповідний рівень розумового розвитку, зокрема таких пізнаваль­них психічних процесів, як сприймання, мислення, пам’ять, уява,увага, мовлення, а також відповідний рівень знань дитини.

Шкільний психолог та вчитель вивчають індивідуальні особ­ливості дитини з метою найефективнішого впливу на її всебічний розвиток та виховання у процесі навчання після зарахування до
першого класу.

Кiлькiсть переглядiв: 199